Клонові підщепи для груші

Груша, як і інші плодові породи, розмножується щепленням. На сучасному етапі її промислова культура в Україні базується на двох типах підщеп — насіннєвих (різні види і форми роду Pyrus) і клонових слаборослих форм, що походять від айви звичайної (Cydonia oblonga Mill.). Як ті, так і ті істотно впливають не тільки на особливості росту, формуючи відповідний габітус крони щеплених дерев, а й що головне, на вступ у плодоношення і тривалість продуктивного періоду, їх урожайність, якість плодів, стійкість до несприятливих або специфічних екологічних чи ґрунтово-кліматичних умов тощо. Водночас підщепи обох груп мають свої недоліки і переваги.

Останнім часом основою промислової культури груші в сприятливих кліматичних зонах як у західній Європі, так і в інших країнах з розвинутим плодівництвом, включаючи й південно-західні регіони України, є використання як підщеп середньо- та слаборослих клонових форм айви. Застосування з цією метою традиційних насіннєвих підщеп наштовхується на непереборні труднощі і не має перспективи. В той же час на айвовій підщепі в інтенсивних насадженнях отримуємо дерева зі стриманим ростом і компактним габітусом крони, швидкоплідні, високопродуктивні, з плодами високої якості.

Безсумнівна перевага таких садів у порівнянні з екстенсивними проявляється як при догляді та експлуатації їх, так і в економічному плані, тобто у швидкій окупності капітальних затрат і високій рентабельності виробництва плодів.

Тож розглянемо характеристику основних форм клонових підщеп для груші.

Айва звичайна

У дикому вигляді росте на Кавказі. Це кущ або дерево висотою 1,5-7 м. Для одержання слаборослих швидкоплідних і врожайних дерев груші в багатьох країнах, у тому числі й в Україні, як підщепу, як правило, використовують зимостійкі клони айви звичайної. Хоч на сучасному етапі дедалі більшого поширення набувають айва анжерська (МА), айва прованська, ВА-29, МС, ІС-2-10, ІС-4-6 та інші селекційні форми.

Айва А (анжерська, МА)

Середньоросла підщепа, відібрана на Іст-Молінгській дослідній станції в Англії. До останнього часу була провідною клоновою підщепою в західноєвропейських країнах та в Україні при створенні інтенсивних грушевих насаджень. Добре розмножується вертикальними відсадками, відзначається високою пагоноутворювальною спроможністю. Можливе також розмноження здерев’янілими живцями та зеленими в умовах штучного туману.

Підщепа солестійка, задовільно витримує ущільнення і перезволоження ґрунту, однак на карбонатних ґрунтах уражується хлорозом. У відсадків і саджанців добре розвинута мичкувата коренева система, завдяки чому приживлюваність їх у першому полі розсадника і саджанців у саду досягає 98-100%.

Дослідження підщепи МА в умовах розсадника показали її високу технологічність. Вихід однорічок на типовому чорноземі становив у сорту Етюд-53, Бере Арданпон-54 тис. шт./га при схемі садіння підщеп 0,9×0,15 м, що становило відповідно 83 і 94% від кількості висаджених підщеп.

До ґрунтових умов підщепа відносно маловибаглива, але краще росте на досить родючих вологих суглинкових ґрунтах. Коренева система залягає неглибоко, внаслідок чого на легких ґрунтах можливі нахили дерев. В умовах сухих і піщаних ґрунтів продуктивність дерев, щеплених на цій айві, різко знижується, значно погіршується якість і зменшується розмір плодів.

Морозостійкість кореневої системи айви дуже низька, її підмерзання настає при температурі мінус 8-9°С. Але зимостійкість кореневої системи не є біологічною константою? відповідної форми, вона залежить від багатьох зовнішніх факторів.

Саджанці, щеплені на айві, характеризуються сильним ростом у розсаднику, не поступаючись за цим показником перед щепленими на насіннєвих підщепах. Така ж закономірність спостерігається і в молодому саду, але зі вступом у пору плодоношення ріст дерев груші на айві значно сповільнюється.

Айва і груша належать до різних ботанічних видів, тому не всі сорти груші однаково сумісні з айвою. Добру сумісність, зокрема, відмічено з сортами Бере Аманлі, Бере Арданпон, Бере Гарді, Бере Діль, Бере Лігеля, Деканка дю Коміс, Декан-ка Мерода, Добра Луїза, Ільїнка, Кюре, Ніколай Крюгер, Парижанка, Русселе штутгартська, Сен Жармен, Пасе Крассан, Гранд чемпіон, Старк делішес, Поліська, Етюд київський, Золотоворітська, Трембіта, Смерічка, Вижниця, Говерла, Таврійська та ін.

Суперечливі дані отримані по сортах Бергамот Есперена, Деканка зимова, Дюшес Ангулем, Жозефіна мехельнська, Ле Лектьє, Лісова красуня, Улюблена Клаппа, Маргарита Мари-лья, Олів’є де Серр, Панна, Тріумф Жодуаня, Форель.

Незадовільна сумісність з айвою спостерігалася в сортів Бере Боск, Бере Жіффар, Вільямс, (Вільямс руж Дельбара) Кіффер, Пам’ять конгресу, Реале турінська, Треву Тетра. Вона може проявлятися як у розсаднику (наприклад, у Бере Боск неможливо отримати садивний матеріал), так і в саду, де дерева сорту Реалетурінська повністю загинули в перші 2 роки.

Сорти, несумісні чи погано сумісні з айвою, вирощують із проміжною вставкою добре сумісного сорту (Бере Ардан-пон, Кюре, Кучерянка, Ніколай Крюгер, Пасс Крассан, Ільїнка). Однак до вибору останньої необхідно підходити з великою відповідальністю, тому що посередник істотно впливає на продуктивність щепленого сорту. Груша, щеплена на айві, починає плодоносити на 3-5-й рік, раніше настає в неї і промислове плодоношення.
Коренева система айви МА дуже розгалужена, мичкувата, розміщується, як правило, у верхніх шарах ґрунту. Незважаючи на поверхневе розміщення кореневої системи у дерев груші, щеплених на айві, постійна опора для них не обов’язкова.

У сортів, щеплених на айві, період вегетації закінчується раніше, ніж у щеплених на груші лісовій, завдяки чому вони краще підготовляються до зими. У зв’язку з цим при ранніх морозах груша на айвових підщепах буває навіть витривалішою, ніж на насіннєвих. Крім того, айва як підщепа сприяє гарному щорічному плодоношенню, формуванню великих і вирівняних за розміром плодів кращої якості. Дерева, щеплені на айві МА, визначаються раннім вступом у пору плодоношення.

Продуктивний період різних сортів груші, щеплених на айві МА, становить 25-40 років залежно від сортопідщепного комбінування, умов вирощування, системи догляду і формування крони.

Айва прованська

Середньоросла підщепа, відібрана у Франції, у Провансі, звідки і походить її назва. Щеплені на ній дерева силь-норосліші, ніж на айві МА. Штучне проморожування коренів показало, що морозостійкість айви прованської нижча, ніж айви МА.

Довговічність дерев, щеплених на айві прованській, вища, ніж на МА, вони стійкіші до сухості ґрунту і так само, як і на МА, задовільно витримують його перезволоження та засолення (менше потерпають від кальцієвого хлорозу).

Враховуючи, що айва прованська більш технологічна на етапах розмноження і виробництва садивного матеріалу, має кращу сумісність, довговічніша і продуктивніша в саду порівняно з айвою МА, вона заслуговує на більшу увагу і поширення в промисловому і аматорському садівництві.

Айва ВА-29

Середньоросла підщепа, відібрана у Франції з айви прованської. Відзначається кращою морозостійкістю, сумісністю з грушею і вищою продуктивністю при менших розмірах дерев у порівнянні з щепленими на вихідній формі. Дерева добре закріплюються в ґрунті. Є повідомлення, що сорти груші, щеплені на ВА-29, стійкіші до хлорозу, мають кращу сумісність з цілим рядом сортів, у т.ч. із сортом Вільямс.

Укорінюваність відсадків висока, але значна кількість їх гілкується (32%). Штучне проморожування кореневої системи виявило, що ВА-29 — одна з найбільш морозостійких форм.

Підщепа досить технологічна як у маточнику, так і на полях розсадника, приживлення відсадків високе (98-100%),їм властиві швидкі темпи росту і розвитку, а низький бал ураження бурою плямистістю порівняно з МА сприяє їх активному росту і тривалій камбіальній діяльності. Це дає змогу зняти напруженість при окуліруванні на ВА-29 і отримувати на ній високоякісні саджанці.

Для цієї підщепи характерна швидкоплідність в умовах саду. ВА-29 становить інтерес для промислового, фермерського і аматорського садівництва в усіх зонах, де можлива культура груші на айві.

Айва С (МС)

Карликова підщепа, відібрана в Англії, на Іст-Моллінгській дослідній станції Р.Г.Хеттоном. Поширена менше, ніж інші форми. Погано сумісна з більшістю сортів. Коренева система поверхнева, внаслідок чого дерева закріплюються в ґрунті слабко і потребують постійної опори. Деякі сорти груші -Конференція, Деканка дю Коміс, Бере прекос Мореттіні -добре сумісні з айвою МС.

Широкого промислового поширення ця підщепа не набула, може бути рекомендована виключно для аматорів як проміжна вставка для послаблення ростових процесів щепленого сорту і прискорення плодоношення.

Айва R3

Середньоросла підщепа, відібрана Шіндлером в Пільніце (Німеччина). Входить до серії клонів Р2, В3, Я4 і ІЗ5, які шляхом природного добору вижили після суворої зими із сіянців айви анжерської. По суті, це клони айви МА. Істотних відмінностей між ними немає, але форма Б3 більш поширена. Вивчення їх зимостійкості в зоні Лісостепу України показало, що вони не мають переваги ні перед місцевими формами, ні перед МА.
Айва Б3 добре розмножується вертикальними відсадками. Укорінюваність її задовільна, за технологічністю в розсаднику не поступається перед МА, а за морозостійкістю перевищує її.

У даний час Б3 не має великого поширення, тому що поступається перед рядом форм аналогічного класу за комплексом господарсько-біологічних ознак.

Айва Сідо

Середньоросла підщепа, одержана із айви анжерської у Франції, на Анжерській дослідній станції. За продуктивністю в маточнику вона не перевищує МА та інші досліджувані форми.

Айва Адамс

Слаборосла підщепа, яка широко використовується в Бельгії та інших західноєвропейських країнах з помірно теплим і вологим кліматом у садах інтенсивного типу з високою щільністю дерев. Сорти груші, щеплені на ній, за силою росту займають проміжне місце між щепленими на МА та МС. Має добру сумісність з культивованими промисловими сортами. Дерева на ній мають інтенсивний ріст, характеризуються швидкоплідністю, стабільною продуктивністю і стійкістю до хлорозу.
Айва Адамс у наукових закладах України всебічно не досліджувалась, але зустрічається в аматорів і в приватних фермерських господарствах.

СТS 212 і СТS 214

Клонові підщепи селекції Італійського інституту декоративного садівництва (м. Піза), відзначаються добрим ростом щеплених на них сортів груші, швидкоплідністю і регулярною продуктивністю в умовах саду. В Україні не вивчались.

S1, S2, S3

Клонові підщепи, виведені в Польщі Соморовським, характеризуються підвищеною зимостійкістю.

Айва S1 — сіянець айви анжерської, сильноросліша від айви МА, добре вкорінюється, більш сумісна, особливо з сортом Вільямс.
Одним із недоліків айви S1 є тривалий період вегетації, що призводить до поганого визрівання пагонів та їх підмерзання.
Ця форма найбільше поширена в Польщі. В наукових закладах України, як і інші форми цієї серії, не вивчалась, але насадження на Бі є в приватних господарствах.

Айва S2 дещо слаборосліша від S1, поступається перед нею за продуктивністю в маточнику, але краще вкорінюється, дає більш вирівняні відсадки, в яких менше бічних розгалужень. Сумісність на рівні айви МА. Зимостйкість така ж, як і в S1.

Айва S3 більш морозостійка, ніж S1 і S2, але поступається перед ними за продуктивністю в маточнику та гірше вкорінюється. Сумісність на рівні форм S1 і S2.

Айва ІС 4-6

Середньоросла підщепа, виведена в Українському НДІ садівництва селекціонерами І.М. Ковтуном, Р.П. Дрозденком. Отримана шляхом добору схильних до ризогенезу та вегетативного розмноження вертикальними відсадками форм з насіннєвого потомства вільного запилення айви Чер-няхівської. Вивчення в маточнику, полях розсадника і в саду проведено М.В. Матвієнком і Л.М. Мацейко.

Кущ у маточнику середньорослий (112 см), прямостоячий. Пагони середньої товщини, коричнево-бурого забарвлення, опушені.

Продуктивність у маточнику при розмноженні вертикальними відсадками на другий рік експлуатації становила 13,7 шт. стандартних відсадків з одного куща, при продуктивності контролю МА — 12,9 шт. стандартних відсадків з одного куща. Відсадки вкорінюються на 4,5 бала. Відсоток перерослих відсадків, що гілкуються, в молодому віці значний і досягає 33%. За оптимального зволоження в другій половині вегетації підщепа утворює вторинні корені.

Добре розмножується зеленими живцями в туманоутворювальній установці і задовільно здерев’янілими живцями за умови стимулювання калусоутворення та обробки стимуляторами росту. У відсадків і саджанців добре розвинута мичкувата коренева система, а приживлюваність їх у полях розсадника і саду значно краща, ніж насіннєвих підщеп чи саджанців груші на насіннєвих підщепах.

Підщепа забезпечує сильний ріст і високий вихід саджанців у розсаднику. Сумісність її з основними районованими та перспективними сортами груші добра, зимостійкість кореневої системи підвищена. В саду підщепа відзначається високою швидкоплідністю і продуктивністю. Знижує об’єм крони сорту Золотоворітська на 18% порівняно з контролем (МА).

У 2000 р. на підщепу ІС 4-6 одержано авторське свідоцтво і її занесено до Державного реєстру сортів рослин України. Рекомендується як перспективна середньоросла вегетативно розмножувана підщепа для груші в Лісостепу і на Поліссі.

Айва ІС 2-10

Слаборосла підщепа, виведена в Українському НДІ садівництва селекціонерами І.М. Ковтуном, Р.П. Дрозденко шляхом добору форм, схильних до ризогенезу і вегетативного розмноження вертикальними відсадками з насіннєвого потомства вільного запилення айви Черняхівської. Вивчення в маточнику, полях розсадника і саду проведено М.В. Матвієнком і Л.М. Мацейко.

Кущ у маточнику середньорослий (136 см), прямостоячий, з віком загущується. Пагони середньої товщини, коричнево-бурого забарвлення, опушені.

В ІС 2-10 підвищена зимостійкість кореневої системи. В умовах саду істотно знижує об’єм крони (у сорту Золотоворітська на 35% порівняно з контролем МА).

Випробування підщепи в саду показало її високу скороспілість і продуктивність. Підщепа занесена до Державного реєстру сортів рослин України. Рекомендується як перспективна слаборосла вегетативно розмножувана підщепа для груші в Лісостепу та на Поліссі.

Українська універсальна підщепа розоцвітих (УУПРОЗ-6)

Являє собою міжродовий гібрид, одержаний від напів’культурної дрібноплідної місцевої форми айви і суміші пилку яблуні сортів Антонівка, Кальвіль сніговий і Мекінтош. Автори — М.В. Матвієнко, П.В. Кондратенко, В.Я. Чупринюк. Форма запатентована в Україні.

В даний час вивчається в ІС УААН як універсальна підщепа для 6 розоцвітих порід (яблуні, груші, айви, хеномелесу японського, глоду і горобини), на етапах розмноження і в саду. Попередні дослідження показали надзвичайну пластичність гібрида в плані міжвидової сумісності і це наштовхнуло нас на думку про можливість використання його як підщепи, інтеркалярної вставки чи посередника для цілого ряду культур.

Форма знаходиться на етапі вивчення. Передбачається, що вона буде розмножуватись вертикальними відсадками і здерев’янілими живцями. Зеленими живцями в установці з штучним туманом вона укорінюється на рівні клонових форм айви (80-95%).

М.В. Матвієнко, кандидат сільськогосподарських наук

Бабушкин сад has written 1695 articles