Старість — у радість!


Чи можливо це?.. Риторичним питання не було ніколи оскільки завжди стосувалось людини розумної, яка постійно, навіть підсвідомо, відчувала на собі (чи в собі) плинність і тимчасовість буття.

Проблема старіння — актуальна для людини в усі часи. Мабуть, не дуже усвідомленою — на початку розвитку людства, трохи міфологізованою—пізніше, в роки пошуку еліксиру вічного життя, чи з присмаком науковості — в наші часи.

Сучасна наука, що вивчає процеси старіння організмів у біологічному, психологічному та соціальних аспектах, — геронтологія — відповідає на поставлене запитання ствердно. В коридорах Інституту геронтології АМН України навіть «блукає» ще одна парафраза на цю тему: старість — єдина умова довгого життя. Погодитесь ви з цим, чи ні, — але в цьому є велика частка істини.

І, як це не банально, — аби принципу, винесеного в назву, було досягнуто в кожному конкретному житті, за канонами сучасної геронтологи — цьому необхідно вчитися протягом усього життя кожному конкретному претенденту.


Що ж включає в себе ця наука? Власне кажучи, нічого надскладного тут, на перший погляд, немає. Академік АМН України О.В.Коркушко, керівник відділення клінічної фізіології і патології внутрішніх органів Інституту геронтології АМН України в системі заходів профілактики прискореного старіння виокремлює три напрямки.

Перший — це зменшення впливу чинників навколишньою середовища (поліпшення екології, підвищення прибутків населення, покращення соціальної і медичної допомоги). Цей напрямок менше за все залежить від окремого індивідуума, а, швидше, від організації індивідуумів у спільноту.

Другий напрямок — навчання основам здорового способу життя (фізична активність, повноцінне збалансоване харчування геропротекторного спрямування, відмова від паління, шкідливих звичок, адаптація до емоційних стресових навантажень, періодичне медичне обстеження тощо). Тут все залежить від кожного з нас і, щоби досягнути відповідної цілі в старості, важливо лишень не сприймати це зверхньо та з іронією в молодості.

Реалізація обох напрямків найістотніше впливає на процес уповільнення старіння і розвиток вікової патології, оскільки відомо, що стан навколишнього середовища і спосіб життя визначають очікувану тривалість життя відповідно на 20—25% і 45—55%.. Недаремно в концепції «здорового старіння» експерти ООН важливе значення надають зміні «стилю життя» людини — дієтичних звичок, відмові від вживання алкоголю і тютюну, фізичній активності й т.п., що вже в наш час може виявитися досить ефективним щодо зниження захворюваності і збільшення тривалості життя.

Третім напрямком у профілактиці прискореного старіння с застосування геролротекіорних засобів, використання яких обґрунтоване експериментальними роботами і проведеними клінічними дослідженнями, зокрема й підрозділами Інституту геронтології.

«Особливо важливим моментом тут є комплексного підходу до цих напрямків», — акцентує увагу доктор медичних наук, завідувач відділенням терапії і профілактики передчасного старіння Інституту геронтології АМН України В.Б.Шатило. «Втім, прийом геропротекторів — речовин, які збільшують тривалість життя, тобто зменшують біологічний або функціональний вік організму, функціональний вік його фізіологічних систем, уповільнюють темп вікового зниження залежних від віку показників — теж дає відповідні результати», — продовжує Валерій Броніславович.

Серед найпопулярніших він називає наступні групи препаратів: полівітамінні препарати (в аптеках є декамевіт, ундевіт і квадевіт); метаболічні комплекси (рикавіт тощо), які містять полівітамінні препарати, антиоксиданти, амінокислоти і мікроелементи, рибоксин; тканинні препарати (екстракт плаценти, спленін, антиретикулирна цитотоксична сироватка); пептидні препарати вилочкової і шишкоподібної залоз.

Не останню роль у «справному» й тривалому функціонуванні людського організму відіграють біологічно активні додатки (в тому числі — на основі спіруліни, бурих водоростей тощо) та з вмістом мікроелементів (селену, йоду, фтору й інших). Як вітаміни (декамевіт, ундевіт і квадевіт), так і додатки із спіруліни та бурих водоростей й мікроелементи (Неоселен, йод) у концентровану вигляді можна замовити для власного здоров’я.

Звичайно, в невеличкій статті неможливо висвітлити всі аспекти цієї надзвичайно цікавої та важливої проблеми. За домовленістю з провідними фахівцями інституту — академіком АМН України О.В.Коркушко та доктором медичних наук В.Б.Шатило — протягом року серед інших («Імунопрофілактика та лікування грипу й застуд», «Мутагени навколо нас», «Сон та безсоння», «Психологічне здоров’я: депресія», «Профілактика серцевих захворювань», «Профілактика і лікування аденоми простати») у рубриці «Здоров’я» плануються кілька статей на тему лікування та профілактики прискореного старіння.

Поділитись своєю думкою

Ваша елктронна адреса не буде публікуватись. Required fields are marked *